APPR secretariaten, media en communicatie werkt voor verschillende beroepsverenigingen en brancheorganisaties, van groot tot klein, voor stichtingen, patiëntenverenigingen en het bedrijfsleven. We bieden alle diensten die een organisatie nodig heeft om te functioneren. Dat doen we in sterk samenspel met u, tussen de verschillende werkzaamheden én met elkaar.